Feeds:
Innlegg
Kommentarer

About: Ivar Bu Larssen

Nettsted
Detaljer
Jeg er en liberal, høykirkelig pietist med lavkirkelige tendenser, og vil karakteriser meg selv som en eksistensiell perspektivpluralist. Jeg er en romantikker som søker den mystiske erfaring av Guds nærvær i “det evige nå”, og betrakter meg selv som en pilegrim på søken etter sannheten om livet. Som prest og teolog vil jeg gjerne være en mystagog, en som leder mennesket inn i mysteriet, og jeg står følgende for en teologi som legger vekt på menneskets religiøse erfaring. Jeg har en symbolsk/poetisk forståelse av religion som fenomen, og ser menneskets religiøsitet som en representasjon av livet selv. Likefullt holder jeg fast på Gud, som tilværelsens grunn og dyp, og Jesus Kristus som manifestasjonen av dette. Mitt store teologiske og filosofiske forbilde er Paul Tillich, men jeg er også påvirket av tenkere som Alan Watts, Joseph Campbell, Marcus Borg,Thich Nhat Hanh, Viktor Frankl m.fl.

Posts by Ivar Bu Larssen:

Older Posts »