Feeds:
Innlegg
Kommentarer

i mellomrommet

fra et sted
mellom livet og døden
mellom å være og ikke være
betrakter jeg min eksistens
i mellomrommet
i vissheten om
at jeg en dag
skal ta del i den væren
som består i negasjonen
av alt det jeg nå er
den dagen jeg skal bli
den jeg var
før jeg ble født

Hva er sannhet

hva er sannhet
spurte du
og vasket dine hender
du våget ikke
møte hans blikk
av frykt for sannheten
ditt eget svik
løgnen du flyktet fra
da lot de andre ropte
korsfest

morgenkaffe

gi meg en kopp kaffe
men la det være kokekaffe
med grut i bunnen av koppen
som jeg kan få i munnen
og må spytte ut
ikke gi meg presskanne –
espresso- eller filterkaffe
iallfall ikke kaffe
fra en ugudelig kapsel
jeg vil leve livet uten filter
så gi meg en kopp
kokekaffe
med grut i bunnen

Kraften fra et ord

Kraften fra et ord
kan bryte vei
gjennom frossen jord
kan sprenge bort alt
som hadde satt seg fast
kan løfte bort
den tyngste last
kraften fra et ord
kan velte alle skogens tre
selv den sterkeste
kan det bøye i kne

tørst

jeg drikker av mange kilder
for å stille min tørst
fra oaser med kilder
i en ødemark
av flimrende bilder
og luftspeilinger
hver kilde roper til meg
jeg er den eneste
bare jeg kan stille din tørst
men ingen brønn
kan romme hele sannheten
så jeg fyller munnen
og vannflasken
før jeg går videre
i min tørst etter sannhet
og livets vann

Dødstrøtt

trøtt til døden
søvnen sitter i kroppen
i hodet
i øynene
drar meg ned
mot det store dypet
nattens mørke
i dagens lys
dødstrøtt
kjemper jeg
for å våkne
til dagen

Sannhet

den høyeste sannhet
er også den dypeste
den unndrar seg
enhver definisjon
ethvert forsøk på avgrensning
den lar seg ikke fange
av menneskers ord eller erkjennelse
likevel lar den seg fornemme
gjennom følelsen av at det
er noe som er ubetinget
noe som er evig
som transcenderer den verden
der alt er i forandring
der alt er forgjengelig