Feeds:
Innlegg
Kommentarer

slik så jeg deg
med et flammende blikk
du gav oss aldri fred
fra din kamp
gnisten i dine øyne
gjennomtrenget samvittigheten
og krevde svar
der vi hvisket med skjelvende stemme
famlende i vår tvil
ropte du med hellig vrede
som en brølende løve
kanskje var derfor du bar en manke
som rammet inn et ansikt hugget i stein
der vi forsøkte dialogens vei
brukte du dine mange talenter
som performancekunstner og provokatør
du helte bukkeblod over ditt hode
og gav stemme til det tause skrik
du ble spyttet på og foraktet
alt fordi du våget å kjempe
den kamp vi ikke maktet
dømt til å tape
men kanskje seiret du ved ditt nederlag
du viste oss profetens ansikt
ved din kamp for det ufødte liv
hvil i fred Børre

you made us laugh and cry
they often came a pair
thus you reminded us
that joy and sorrows
walk together
now you have come to the end
of your road
all to sudden, all to painful
but maybe we can hear
in a quiet moment
the angels laughing

inspiration

give me some inspiration
breathe your spirit
into my into my flesh
and raise me up
animated by your love

all the moments of my life
I have wasted
just looking onto
this infinite abyss
of nothingness
radiating towards me
from the dead cold glass
of a screen
will they ever come back to me
these moments
like in a dream
when life comes to me
as waves of light
from the ocean of starlit sky

who am I

who am I
always seeking
my own reflection
in the mirror
of your eyes
who am I

Ordet

kven kan famna himmelen
med jordiske ord
utan å sjølv bli grepen
av Ordet som kjem frå himmelen
til vår jord
Ordet som vart kjøtt og blod
skaparordet som kalla mennesket
til å reisa seg frå støvet
og strekka seg mot himmelen

turn that page

turn that page
close the book
there is no use
looking for a different ending
to a story that had to go
this way

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.