Feeds:
Innlegg
Kommentarer

kjærlighetens sti

kjærligheten er ikke en motorvei
med fire felt
ingen rettlinjet graf
ikke et regnestykke
der svaret står med to streker
kjærligheten
er en krokete sti
gjennom skogen
som leder til en lysning
mellom trærne

Gleden over en bok

gleden over å åpne en bok
som åpner seg for deg
og invitere deg inn
å krysse dørstokken
nølende
for så å bli dratt med
inn i et rom
du før ikke visste fantes

heaven outside my window

heaven is just outside my window
a precious pearl
right before my feet
the kingdom of God
is not distant
maybe you can find it
somewhere on your street

mitt navn

mitt navn er Ivar Bu Larssen
et litt kjedelig og traust navn
men det er mitt navn
slik kjenner verden meg
som Ivar Bu Larssen
men iblant snur jeg det om
og forvandler meg
til Nessral Ub Ravi
med ett er jeg
en mystisk guru
som forfører mennesker
med mine ord
og esoteriske lære

Sanninga

lenge trudde eg at sanninga
lot seg fange
med store ord
men no veit eg
det er mellom dei små orda
at sanninga skjuler seg

samlar meg eit liv

eg samlar meg eit liv
av små bitar
eg finn på vegen
prøver å sette dei saman
til eit puslespel
men nokon av bitane
må eg arbeida med
fila og pussa
før dei går saman
og blir til det
eg kallar
mitt liv

det kvite ljoset

det kvite ljoset
som kjem frå ein annen stad
ein stad bakenfor alle stadar
ein stad djupare
innanfor
alt dette som ikler seg
ein materiell eksistens
dette kvite ljoset
som gjennomtrenger alt liv
men som likevel skjuler seg
bakom mørket

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.