Kilder:
Innlegg
Kommentarer

et vindu

også i denne natt
åpnes et vindu
til en annen verden
et univers uten grenser
der døden ikke finnes

a gesture of hand
eyes that meet
words that search for meaning
a hidden smile
subtle signs of attractions

bow down in reverence for life
open your heart
to the beauty of life
open your eyes and see
the glory of all things
listen to the song of every child
singing life´s own melody
smell the flowers in bloom
touch someones skin
then bow down in reverence for life

hva er det som holder meg sammen
og gjør at jeg ikke revner
som et ark, på langs
dratt i stykker
av disse kreftene
som sliter og river
i meg, fra dag til dag
er det min kropp
eller er den noe annet
som gjør at jeg
at jeg forblir ett
menneske
i en kropp

ømheten i et kyss

ømheten i et kyss
for første gang
lepper som varsomt
åpner seg
for en ny morgen
og solens overstrømmende lys

eternal bliss

the doors of perception
open before my feet
I walk into the dream
of ultimate reality
the shining light
of eternal bliss

three of life

I bow before you
three of life
nourished by your fruits
I dwell in your shadows
hiding from the sun
I drink water
from your roots
you stretch your arms
towards the heaven
and your feet
is deeply planted in the ground
I embrace you
three of life

Følg med

Få nye innlegg levert til din innboks.